คทาภัณฑ์อุตสาหกรรม

kataphanindustry

ผู้พลิตถุงพลาสติก มาตรฐานสากล
เราเน้นการผลิต เพื่อสนองความต้องการใช้ถุงพลาสติกของตลาดภายในประเทศ ในเวลากว่าหลายสิบปีที่เราได้สั่งสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการผลิต ภายใต้นโยบายการผลิตสินค้าถุงพลาสติกที่มีคุณภาพ ควบคู่กับบริการเพื่อการส่งออกในกว่าหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราได้ไปปักธงผลิตสินค้าป้อนอุตสาหกรรมต่างๆ ในนานาประเทศ

สินค้า

KATAPHANINDUSTRY

ถุงหิ้วตราปลาคู่ดาว

ถุงร้อน PP โตมิ

ถุงซิปใส

ถุงดำ

ถุงไฮเดน HD

ถุงหิ้วตรา แปดรับทรัพย์

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี

เราให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิต และการตรวจสอบคุณภาพสินค้าทุกขั้นตอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

089 884 4477